Rozvoj partnerství mezi evangelickými sbory Aš a Selb

Operační program přeshraniční spolupráce CÍL 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013

Rozvoj partnerství mezi evangelickými sbory Aš a Selb
Rozvoj partnerství mezi evangelickými sbory Aš a Selb

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie prostřednictvím Programu na podporu přeshraniční spolupráce Cíl 3/Ziel 3 mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko 2007 – 2013.

 

Název projektu:  „Rozvoj partnerství mezi evangelickými sbory Aš a Selb“
Realizátor:  Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Aši
Finanční zdroj:  Program příhraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika –
Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013
Náklady projektu:  60 500,00 EUR
Výše dotace:  54 500,00 EUR
ERDF 85% / dotace:  51 425,00 EUR
Státní rozpočet 5%: 3 025,00 EUR
Rozpočet Farního sboru:  6 050,00 EUR
Termín realizace projektu:  2014 – 2015
Partner projektu Evang.-Luth. Stadtkirchengemeinde Selb

 

Základní charakteristika a cíle projektu:

Církevní kontakty mezi Aší a Selbem mají historické pozadí. Od otevření hranice v r. 1990 se mohly kontakty obnovit a Farní sbor Českobratrské církve evang. v Aši se svou kazatelskou stanicí a kostelem Dobrého Pastýře v Podhradí těžit ze síly většího partnera (setkání věřících, dvoujazyčné bohoslužby, koncerty a d.). Kostel v Podhradí se stal relevantním cílem pro německé turisty a církevně orientované návštěvníky. Zřízení infrastruktury (informační tabule, výstavka v kostele, církevní průvodce, propagace na druhé straně hranice), což doposud citelně chybělo, a to nejenom pro kostel v Podhradí, ale i pro kostely v Hranicích u Aše, Mokřinách a (s dvoujazyčným textem) v Selbu, stejně jako závažný krok ve prospěch zachování vlastní stavby kostela Dobrého Pastýře v Podhradí položením druhé poloviny střechy břidlicovou krytinou, umožní pro budoucnost zesílení přeshraničních církevních i mimocírkevních (občanských, turistických) vztahů.

Anotace projektu
Tisková zpráva