Revitalizace kostela Dobrého Pastýře v Podhradí

Projekt „Revitalizace kostela Dobrého Pastýře v Podhradí“ je spolufinancován Evropskou unií.

Revitalizace kostela Dobrého Pastýře v Podhradí
Revitalizace kostela Dobrého Pastýře v Podhradí

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_073/0006711

Doba realizace akce: 1. 6. 2018 - 30. 9. 2019
Zhotovitel: ODEHNAL - STAVO s.r.o. Podhradí
Celkové náklady na akci: 1.511.167,33 Kč (vč. DPH) 

015


016

017

018