Nové koberce pro kostel Dobrého Pastýře v Podhradí

Farní sbor Církve evangelické v Aši ze srdce děkuje firmě ILOS Aš a Nadaci Chebský les, Cheb, za velkorysé peněžní dary, které plně pokryly náklady na pořízení koberců v oltářním prostoru a lodi kostela Dobrého Pastýře v Podhradí u Aše.
Pán Bůh zaplať. 

Nové koberce pro kostel Dobrého Pastýře v Podhradí
Nové koberce pro kostel Dobrého Pastýře v Podhradí

Herzlichen Dank an die Firma ILOS, Asch/Aš, und an die Stiftung Egerer Stadtwald/Chebský les, Eger/Cheb, für grosszügige Spenden, die vollkommen Einrichtung neuer Teppiche in dem Altarraum und in dem Kirchenschiff der Kirche Zu dem Guten Hirten in Neuberg/Podhradí bei Asch deckten.
Gott vergelt´s. 

012
013


009

010