Mezinárodní výměnný tábor Izrael 2018

Šalom!

Mezinárodní výměnný tábor Izrael 2018
Mezinárodní výměnný tábor Izrael 2018

23. července roku 2018 v časných ranních hodinách odlétla z norimberského letiště, spolu s německou skupinou, česká skupina 12 účastníků a 2 vedoucích vstříc poznání Izraele. Po příletu na telavivské letiště Ben Gurion jsme se spojili s další výpravou – chorvatskými studenty gymnázia v Pule. Naši hostitelé, skauti z Arabské mírové skautské asociace, nás velice mile a přátelsky přijali. Během 12 dní strávených v této rozporuplné, ale přesto krásné a vyspělé zemi, jsme měli možnost poznat místní historii, kulturu, ale hlavně lidi a společnost. Vidíme tuto akci jako veliký přínos pro mladou generaci, kdy setkání s jinou kulturou a částí světa, kde není situace úplně jednoduchá, přináší poznání, porozumění a přemýšlení nad problémy, které jsou a budou pro nás velice aktuální. Důležité bylo uvědomění si, že pokud se člověk chce dorozumět a porozumět si navzájem, tak je jedno jestli je muslim, křesťan nebo žid, či Čech, Němec, Chorvat nebo Arab.

089

Na závěr nám přijde důležité připomenout, že tato akce by se nemohla konat bez velkého přispění Evropské unie a Českoskobratrské církve evangelické v Aši.

Za vedoucí Libuše Kučerová a Dominik Král


Tento projekt je podporován:

090

091