Pozvánka na česko-německé bohoslužby smíření

Srdečně zveme k česko-německým
bohoslužbám smíření. Zváni jsou všichni, pro které je téma smíření
důležité,
ať již se jedná o smíření mezi národy, smíření mezi blízkými, či smíření
sám se sebou. Bohoslužby vycházejí z litanie hnutí Kříže z hřebů, které
vzniklo jako
reakce na vymbobardování katedrály v Coventry v průběhu druhé světové
války a
po válce se rozšířilo po Evropě jako výraz touhy po vzájemném odpuštění.

Bohoslužba se koná ve sboru ČCE Chebu (ul. 25. dubna 529/5) v neděli
22.4.2018 v 15h, po bohoslužbách je prostor k posezení a rozhovoru.